A mastermarket.hu sütiket használ a felhasználói élmény növelése érdekében!
Termékek Menü

Vásárlási feltételek

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek)

I. Szolgáltatás leírása, igénybevételi feltételek

Jelen ÁSZF rögzíti a Management International Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. cégjegyzékszám: 13-09—9117035, adószám: 13854373-2-43) (továbbiakban kft.) által üzemeltetett MASTER MARKET weboldalon elérhető online Szolgáltatás leírását és igénybevételi feltételeit.

A weboldalon megtalálhatóak a Kft. és szerződött partnerei által forgalmazott termékek, azok leírásai és megtekintéskor érvényes adatai. A felhasználói regisztrációt és a szükséges adatok megadását követően a termékkínálatból összeállítható a kívánt terméklista, melyet a megrendelést követően házhozszállítással juttatunk el felhasználóink részére.

A Szolgáltatást csak azok a 18. életévüket betöltött természetes és jogi személyek vehetik igénybe akik megfelelően regisztrálnak a weboldalon, elfogadják az ÁSZF-et, és hozzájárulnak adataik kezeléséhez és feldolgozásához. Természetes személyek esetében Felhasználók az ÁSZF elfogadásával nyilatkoznak nagykorúságukról.

II. Az ÁSZF elfogadása, hatálybalépése, módosítása

A Szolgáltatás igénybevételét jelen ÁSZF szabályozza, melyet a Kft. bármikor módosíthat. Az ÁSZF módosítása a honlapon közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF-et és esetleges módosításait a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével fogadja el.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. - ban foglaltak az irányadóak.

III. Regisztráció, regisztráció módosítása, törlése.

A szolgáltatás igénybevételére kizárólag előzetes regisztrációt követően kerülhet sor. A regisztrációs folyamat során a Felhasználó saját fiókot hoz létre. A fiókban tárolandó adatokat Felhasználó köteles a valóságnak megfelelően megadni. A regisztrációt követően Felhasználó a fiókjában tárolt adatokat szabadon módosíthatja, törölheti.

IV. Biztonság

A regisztrációhoz Felhasználónak saját jelszót kell létrehoznia. A jelszóval védett fiókjában történt ügyletekért Felhasználó teljes felelősséggel tartozik. Amennyiben Felhasználó jelszavával történt visszaélést tapasztal vagy gyanít, köteles azt a megadott információs lehetőségeken keresztül az ügyfélszolgáltnak haladéktalanul jelezni. A visszaélés beigazolódása esetén Kft. jogosult Felhasználó fiókját zárolni és jelszó módosítást kezdeményezni. Kft. nem felelős azon károkért, melyek a jelszó harmadik személynek történő átadásából vagy bármilyen módon történő felfedéséből ered.

V. Szellemi tulajdonjogok védelme

Jelen honlap tulajdonosa a Kft. és megilleti a honlappal és tartalmával történő jogszerű rendelkezés.

Felhasználók kötelesek betartani a jogszabályokban foglaltakat és jelen ÁSZF előírásait.

Felhasználó

 • honlapot és annak tartalmát nem másolhatja nem töltheti le.
 • nem zavarhat más felhasználókat a használatban
 • a honlap tartalmát nem változtathatja meg

VI. Műszaki, tartalmi felelősség

Kft. nem vállal felelősséget a honlap használata közben történő műszaki hibákért, esetlegesen felmerülő nehézségekért.

A  weboldal felületének esetleges tartalmi pontatlanságait, felfedezésüket követően, Kft. köteles haladéktalanul kijavítani.

VII. Szolgáltatás igénybevételének folyamata

 • Termék kiválasztása

A Felhasználónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül.  A Felhasználó a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét, vásárlás esetén a „Kosár” gomb megnyomásával a terméket a virtuális kosárba helyezi. A „Megtekintés” gomb használatával nyomon követheti a kosárba helyezett termékeket, azok mennyiségét, a számla végösszegét, áfa tartalmát. A kosár tartalma igény szerint módosítható, javítható.  A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. (Kivéve a termékekhez kapcsolódó göngyölegekét)

 • Rendelés elküldése

A végleges rendelés elküldése a „Pénztár” gombra kattintással indul. Regisztrált felhasználók esetén a megadott e-mail cím és jelszó megadását követően történhet meg a rendelés leadás, új felhasználó esetén a szükséges adatok megadásával történő felhasználói fiók létrehozását követően adható le a rendelés. Regisztráció nélküli vásárlás nem lehetséges. A megrendelés véglegesítése a „Megrendelés” gombra kattintással történik.

Minimális vásárlási összeg nettó 20.000 (húszezer) HUF+ kiszállítási díj. 100.000 (százezer) HUF feletti megrendelés esetén a kiszállítás ingyenes. Ezen összeghatártól akció keretében meghirdetett módon a Kft. eltérhet.

 • Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes árak, melyeket a termékek mellett találnak. Az árak nettó árak az ÁFA tartalmat külön jelöljük, azonban ezek az árak nem tartalmazzák az esetleges göngyölegek költségét.   Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerését követően azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően megerősítheti a megrendelését vagy elállhat tőle.

 • Rendelés feldolgozása

A rendelés leadását követően a rendszer e-mailben értesítést küld a Felhasználónak a rendelés fogadásáról és tartalmáról, valamint később a várható szállítási időpontról. A rendelés véglegesítése 24 órán belüli telefonos megkeresést követően történik.

 • Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

 • Szállítás, dokumentumok

A megrendelt termékek kézbesítése, szállítása szerződött partner gépkocsi flottájával történik. A termék kiszállításáért a Felhasználót költség nem terheli. A kiszállítás várható időpontjáról Felhasználó e-mailben értesítést kap. A szállítás időpontjáról a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon van lehetőség egyeztetni.

A kiszállítás határideje a rendelés rögzítésétől számított 72 óra munkanapokon. Ezen időhatároktól, akció keretében meghirdetett módon a Kft. eltérhet.

A vásárolt termék kézbesítése szállítólevél kíséretében történik. Az általános forgalmi adó elszámolására alkalmas bizonylatot (számla) vagy a szállításkor, vagy a kiszállítást követő 24 órán belül e-mailben küldjük meg Felhasználóinknak.

 • Fizetési feltételek

A webáruházban a vásárlás előre utalással, szerződéskötés esetén halasztott átutalással  való fizetéssel lehetséges.

Bankszámlaszám: OTP 11742252-29904006-00000000

 • Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruháza a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül szerződéskötésnek. Amennyiben 48 órán belül ez a visszajelzés a vásárlóhoz nem érkezik meg, úgy vételi kötöttségei megszűnnek.

Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Felhasználónak rendelése elektronikus úton való visszavonására. A teljesítés megkezdésekor Felhasználó e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időpontjáról és a teljesítés megkezdésének tényéről. Ezt követően a rendelés már csak a „Vevőszolgálat” vagy „Elérhetőségek” menü pontok alatt található lehetőségek valamelyikén módosítható.

 • Elállás a szállítástól

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésre, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A szállítástól elállhat csőd vagy felszámolási eljárás megindításának okán.

 • Termék visszaküldése

A termék csak eredeti állapotában és csomagolásban küldhető vissza.

VIII. Elállási jog

A megrendelő a szerződéstől 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát a termék átvételét követő időponttól gyakorolhatja. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni.

Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. Megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli.

Értékesítő követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban a megrendelő kártérítésre kötelezett.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozóan a 17/1999 Kormányrendelet az irányadó.

IX. Reklamáció, panaszkezelés

Amennyiben a termékről felbontás során, a kézbesítést végző személy jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, a megrendelés törlését azonnal elvégezzük.

Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt átadó-átvevő közötti, tényállást rögzítő jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia. Utólagos tartalomhiányért, sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk.

X. Tulajdonjogi kikötés

A megrendelt áru az ellenérték kifizetéséig a szállító tulajdonában marad.

XI. Szerződéskötés

A szerződéskötés nyelve magyar. A szerződés az ÁSZF elfogadásával és a rendelés szállító általi elfogadásával írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést/rendelést iktatjuk így utólag hozzáférhető.

 

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben, vagy telefaxon kerülhet sor.

Telefon: +36 30/649-7261

E-mail: info@mastermarket.hu